Angående Covid-19 - coronavirus

Med anledning av Coronaviruset vill vi förtydliga att Ortho Center Skåne/Spine Center Skåne/GHP Hud endast bedriver planerad sjukvård. Det innebär att vi inte tar emot patienter med smittsamma sjukdomar. Vi är mycket noggranna med att upprätthålla en säker miljö, fri från smitta för dig under din behandling. Av detta skäl undanber vi oss också medföljande anhöriga såvida inte patienten är ett barn eller det medicinska tillståndet kräver det. I de fall du har tecken på infektion såsom luftvägssymptom, hosta, feber ber vi dig att boka om ditt besök eftersom vi inte vill sprida smitta på kliniken.

GHP Ortho Center Skåne: 040-651 00 50, info.skane@orthocenter.se
GHP Spine Center Skåne: 040-30 80 00, info.skane@spinecenter.se
GHP Hud Malmö: +46 701 60 90 86

Kvalitet & resultat

Kvalitet

Patientnöjdhet mottagning

Patientnöjdhet operation

Nationell Patientenkät

Kvalitetsrapporter

Spine Center arbetar systematiskt med kontroll av kvalitet på behandling och omvårdnad. Alla som opereras hos oss följs upp inom Nationella Ryggregistret efter 1, 2, 5 och 10 år. Detta dokumenterar den effekt behandlingen har på smärta och funktion på både kort och lång sikt. Resultaten sammanställs i en årsrapport, som finns tillgänglig Svensk Ryggkirurgisk Förenings hemsida www.4s.nu Länk till annan webbplats.

I vårt lokala Vårdkvalitetsregister kontrollerar vi standarden på operationerna och narkosen, samt vården på avdelningen. Vi ägnar särskild uppmärksamhet åt kontroll och bekämpande av infektioner, bl.a. med patientenkäter efter operationen. Luftmiljön på operationsavdelningen kontrolleras regelbundet. Stickprovskontroller av bemötande och omhändertagande på mottagningen och i telefonväxeln genomförs regelbundet. Dessa data sammaställs i vår egen årsrapport.

LÄS MER

Läkarna på Spine Center Göteborg/Skåne har ett intresse av att bedriva en verksamhet i den sk frontlinjen som är evidensbaserad. Man är medlemmar i flera internationella ryggkirurgiska föreningar och deltar regelbundet i kongresser och forskningsmöten världen över. Det finns en lång erfarenhet av att bedriva klinisk forskning och en stark vilja att fortsätta den traditionen även på Spine Center. Med ett nätverk av nationella och internationella kontakter pågår och planeras därför fortsatt nya kliniska projekt.

Spine Center Göteborg/Skåne erbjuder utbildning i ryggkirurgi inom ramen för läkares ST-tjänstgöring. Vidare erbjuder vi ”Fellowship” i ryggkirurgi för läkare med fullgjord specialistutbildning. Sjuksköterskor som önskar fördjupning i ryggkirurgi/ryggsjukvård kan beredas möjlighet till auskultation hos oss.

Resultatet av det vi gör

Vi mäter ständigt kvaliteten i det vi gör. Detta skall genomsyra hela GHP:s verksamhet. Därför deltar vi i alla nationella kvalitetsregister som finns tillgängliga och är relevanta för bolagets verksamheter och vi stödjer aktivt en utveckling av öppna kvalitetsregister.

Patientcitat

”Ni har räddat mitt liv!”

”Bästa tänkbara! Kände mig som om jag var viktig för alla er som ville mitt bästa”

”Mycket trevlig personal, operationsteamet och personalen på uppvaket var helt fantastiska! Så proffsiga” 

”Stor tillit till och trygghet hos er”

”Allt var positivt och tillfredsställande. Jag är en mycket nöjd patient!”

”Vad kan man tillägga när allt var jättebra. Fortsätt så här så kommer många få ett bättre liv”

”Helt nöjd med den underbara vården jag fått”

”Fantastiskt bemötande av all personal från inskrivning till utskrivning. Ni är ett fantastiskt gäng. Fortsätt med det”

”Bättre vård och bemötande på Spine Center går knappt att få, då de är helt otroligt duktiga med ett väl gott bemötande och en utomordentlig service”

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.