Kvalitet genom specialisering

Angående Covid-19 - coronavirus

Med anledning av Coronaviruset vill vi förtydliga att Ortho Center Skåne/Spine Center Skåne/GHP Hud endast bedriver planerad sjukvård. Det innebär att vi inte tar emot patienter med smittsamma sjukdomar. Vi är mycket noggranna med att upprätthålla en säker miljö, fri från smitta för dig under din behandling. Av detta skäl undanber vi oss också medföljande anhöriga såvida inte patienten är ett barn eller det medicinska tillståndet kräver det. I de fall du har tecken på infektion såsom luftvägssymptom, hosta, feber ber vi dig att boka om ditt besök eftersom vi inte vill sprida smitta på kliniken.

GHP Ortho Center Skåne: 040-651 00 50, info.skane@orthocenter.se
GHP Spine Center Skåne: 040-30 80 00, info.skane@spinecenter.se
GHP Hud Malmö: +46 701 60 90 86

Steloperation i ländryggen

 

Steloperation i ländryggen

Steloperation i ländryggen utförs pga långvarig rörelseutlöst smärta (segmentell rörelsesmärta), kotförskjutning, kotfraktur, eller för att stabilisera ländryggen i samband med andra ingrepp.

Diskdegeneration

Kotglidning

 

Vad är en steloperation?

Ingreppet innebär en bentransplantation mellan två eller flera kotor, så att de växer ihop och rörligheten mellan dem upphävs. Bentransplantaten läggs antingen baktill eller mellan kotkropparna, det beror bland annat på vilken ryggsjukdom Du har. Bentransplantationen kombineras oftast med att kotorna fixeras med skruvar och metallstag – skruvfixation.

 

Hur bra blir jag?

Det beror på hur bra ingreppet läker, hur väl Du tränar och hur du följer de instruktioner Du får efter operationen. Chansen att man blir smärtfri eller förbättrad är c:a 80%. Det går alltså inte att garantera att Du blir smärtfri. Risken att Du har oförändrade besvär efteråt är 10% och risken att du blir sämre är 10%.

Bakre steloperation

Ryggsmärta idag jämfört med före operation:

Hur nöjd är du med operationen:

 

Hur stel blir jag?

Det beror på hur många kotor som stelopereras. I de flesta fall görs steloperationen mellan två eller tre kotor. En frisk rygg kan i allmänhet böjas så att man, stående med raka ben, kan nå golvet med fingrarna. Efter steloperation mellan två kotor når man c:a 10 cm ovan golvet, och efter steloperation mellan tre kotor c:a 20 cm ovan golvet, förutsatt att läkningen blir bra.

Främre steloperation med skruvfixation

Bakre steloperation med skruvfixation

 

Finns det några risker?

Ja. Risk för komplikationer finns vid alla ingrepp, även ryggoperationer. Även om riskerna är små finns inga garantier mot komplikationer. Risken för sårinfektion är 3%, stor blödning 1-2%, blodpropp i benet 0,5%, nervskada 1%.

Nervskadan är oftast, men inte alltid, övergående. Den kan yttra sig som känselstörning, muskelförlamning, nervsmärta eller försämrad sexualfunktion.

Försämrad sexualfunktion kan förekomma efter främre steloperation hos män när den utförs via buken. Det yttrar sig främst i form av sädestömning in i urinblåsan istället för ut genom urinröret, vilket innebär oförmåga till befruktning. Denna risk är enligt vår nuvarande kännedom mindre än 1%.

Risken för infektion motverkas med antibiotikaprofylax. Blodpropp i benet motverkas med tidig uppstigning, samt fot- och benrörelser vid sängläge efter operationen. Trombosprofylax ges om risken för blodpropp bedöms stor, eller om man haft blodpropp tidigare.

Hur ska jag förbereda mig?

Ju bättre kondition och muskelfunktion Du har innan operationen, desto lättare går rehabiliteringen efteråt.

Se till att ha någon anhörig/vän tillgänglig när Du kommer hem. I början behöver Du hjälp med att handla, laga mat, städa och sköta egen hygien.

Om Du äter inflammationshämmande läkemedel (Treo, Bamyl, Magnecyl, Voltaren, Diklofenak, Ipren, Brufen, Artrotec, Orudis, Vioxx, Celebra m fl), ska du sluta med dessa minst 2 veckor före operationen. Dessa läkemedel ökar blödningsbenägenheten så att blodförlusten under operation blir större. Du kan däremot ta vanliga smärtstillande medel såsom Alvedon, Panodil, Tradolan, Tramadol, Dexofen, Distalgesic eller Citodon. Om Du äter blodförtunnande medicin (Waran) måste detta sättas ut i god tid och ersättas med andra preparat. Kontakta i så fall operatören i god tid före operation. Trombyl (proppförebyggande) ska Du sluta med 2 veckor före operation. Det behöver inte ersättas av annat preparat.

Sluta röka! Rökning försämrar både sårläkning och inläkning av bentransplantatet Rökning ökar kraftigt risken för alla komplikationer i samband med och efter operationen, även sårinfektioner. De som lyckas sluta röka helt 3-4 veckor före planerat ingrepp kan mer än halvera denna ökade komplikationsrisk.

Vill Du ha hjälp med att sluta röka: Kontakta Sluta-röka-linjen
tel: 020-84 00 00 eller via internet www.slutarokalinjen.org

Har jag ont efter operationen?

Du har sårsmärta i början. Du får smärtstillande, både tabletter och injektioner, enligt individuellt anpassat schema. Du får all den smärtlindring Du behöver. Även efter utskrivningen kommer Du att ha en viss smärta i ryggen. Detta är naturligt eftersom Du har ett sår som ska läka. Det är inte farligt att det gör ont när Du rör Dig och tränar.

Hur lång är vårdtiden och vad händer efter operationen?

Vårdtiden är vanligtvis 3-4 dagar. Du får ligga på rygg eller sida, det som känns bäst. Du får komma upp och stå på operationsdagens eftermiddag/kväll. Vår sjukgymnast visar Dig uppstigningstekniken. Du ska vara uppe och gå så mycket Du orkar. I början kan Du behöva gåstol någon eller några dagar. Däremot bör Du inte använda kryckkäppar. Du får gå i trappa så snart Du klarar det.

Du ska använda förstärkt ryggkorsett endast om Du genomgått bakre steloperation utan skruvfixation. Om Du genomgått bakre eller främre steloperation med skruvfixation behövs ingen korsett, men vi rekommenderar en mjuk gördel som underlättar rörligheten.

Du får sitta på sängkanten, på stol och på toaletten. Det är inte höjden på stolen eller böjningen i höfterna som är det viktiga. Det viktiga är att hålla ryggen rak. Det gör man enklast genom att sitta med benen isär. Karmstol är lättast att använda eftersom Du har hjälp av armstöden när Du sätter och reser Dig. Toalettstolsförhöjning kan vara till hjälp eftersom den har armstöd att hålla i.

Du får duscha så snart Du kan sitta eller stå i duschen. Sårförbandet skyddas med vattentät plast.

När Du kan ta dig i och ur sängen själv, klarar toalettbesök samt av- och påklädning, kan Du åka hem. Hemresan sker i personbil/taxi halvliggande (bakåtlutat ryggstöd) i framsätet.

Vad får jag göra hemma?

För att steloperationen ska läka, ska ryggen till att börja med hållas rak när Du rör Dig. Du ska undvika häftiga kroppsrörelser, kraftiga böjningar och ryggvridningar, liksom tunga lyft (t ex drickaback i bakluckan). Förutom dessa ganska självklara restriktioner är det tvärtom viktigt att Du är uppe och rör Dig, är ute och går, och är i farten så mycket som möjligt. Att promenera så långt Du orkar är väldigt bra. Det stimulerar både ryggmuskler och läkning. Du kan bära matkasse (4-5 kg) när du handlar, men bär hälften i vardera handen.

Hur sker rehabiliteringen när Du har kommit hem?

Det är viktigt att Du kontaktar sjukgymnast på hemorten i god tid före operationen och bokar en tid 4 veckor efter operationsdatum. Då ska Du fortsätta träningen med hjälp av det träningsprogram som du får hos oss i samband med operationen. Här beskrivs i detalj hur träningen går till och vilka övningar Du ska göra. Programmet tar Du med Dig till sjukgymnasten. Han/hon kan kontakta oss eller våra sjukgymnaster om det uppstår några frågor.

De första 2 månaderna:

Minst en långpromenad utomhus dagligen

Träning hos sjukgymnast enligt skriftligt program

Du får sitta på vanlig stol med rak rygg. Använd sittdyna om Du vill.

Du får åka bil halvliggande i framsätet. Res ryggstödet upp successivt till normalläge.

När Du kan sitta normalt i passagerarsätet är det dags att prova på att köra. Vanligen efter 3-4 veckor.

Cykla kan Du göra när Du känner att Du har tillräcklig balans. Använd damcykel, så frestar Du ryggen mindre när Du kliver på. Ha styret högt så Du kan sitta rakt.

Vid sexuellt umgänge, var försiktig med böj- och vridrörelser i ryggen.

2 – 5 månader:

Återgång i hel- eller deltidsarbete (beroende på typ av arbete).

Simträning. Börja med ryggsim.

Träning hos sjukgymnast enligt skriftligt program.

Läkemedel efter operationen

Du kan ta Dina vanliga mediciner och smärtstillande efter behov. Däremot ska Du undvika att ta antiinflammatoriska läkemedel, s.k. NSAID-preparat (Voltaren, Diklofenak, Naprosyn, Brufen, Ipren m fl) under de första 6 månaderna efter operation. Dessa läkemedel kan störa inläkning av bentransplantatet och därmed äventyra steloperationen.

När ska jag ha återbesök?

Det bestäms individuellt, men i allmänhet sker kontrollerna enligt följande:

Telefontid efter 6-8 veckor

Återbesök med röntgenkontroll efter 4-6 månader

Efter 1, 2, 5 och 10 år kommer Du att få ett frågeformulär hemskickat (samma som före operationen) att fylla i och återsända. Det är ett led i vår kvalitetskontroll.

Vilka hjälpmedel kan jag behöva?

  • Griptång
  • Höjklossar för sängen om den är låg

Dessa finns att låna på Distriktsarbetsterapin på Din hemort. Tag kontakt med dem i god tid före operationen.

Hur länge behöver jag vara sjukskriven?

Det beror på vilket arbete Du har. Har Du fysiskt lätt kontorsbetonat arbete och kan styra arbetstakt/innehåll själv, kan det räcka med 1 månad innan Du kan börja arbeta deltid. Om Du har fysiskt tungt arbete behöver Du oftast vara helt sjukskriven 2 månader och därefter halvtid 2 månader.

Vart vänder jag mig om det blir något problem under rehabiliteringen?

Om Du har några frågor angående Din ryggoperation eller om några problem uppstår, tar du i första hand kontakt med sköterskorna på Spine Center, tel 031-89 12 60.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.