Kvalitet genom specialisering

Angående Covid-19 - coronavirus

Med anledning av Coronaviruset vill vi förtydliga att Ortho Center Skåne/Spine Center Skåne/GHP Hud endast bedriver planerad sjukvård. Det innebär att vi inte tar emot patienter med smittsamma sjukdomar. Vi är mycket noggranna med att upprätthålla en säker miljö, fri från smitta för dig under din behandling. Av detta skäl undanber vi oss också medföljande anhöriga såvida inte patienten är ett barn eller det medicinska tillståndet kräver det. I de fall du har tecken på infektion såsom luftvägssymptom, hosta, feber ber vi dig att boka om ditt besök eftersom vi inte vill sprida smitta på kliniken.

GHP Ortho Center Skåne: 040-651 00 50, info.skane@orthocenter.se
GHP Spine Center Skåne: 040-30 80 00, info.skane@spinecenter.se
GHP Hud Malmö: +46 701 60 90 86

Diskbråck i ländryggen

 

Diskbråck i ländryggen

Diskbråck är en knoppliknande utbuktning (bråck) i en mellankotskiva (disk). Det uppstår i en disk som genomgått någon grad av åldersförändring, så att det finns en sprickbildning i diskens kapsel. I denna sprickbildning kan delar av diskens inre komma ut som ett bråck. Ibland uppstår ett diskbråck till följd av lyft, ryggböjning, ryggvridning eller annan olyckshändelse. Lika ofta uppstår ett diskbråck utan någon utlösande händelse.

Alla diskbråck gör inte ont. Man kan ha diskbråck utan att man någonsin haft ont i vare sig rygg eller ben. Diskbråck ses med magnetkamera hos 20-30% av ryggfriska individer.

Diskbråck orsakar besvär om det trycker på nerver och ger inflammation i nervstrukturen. Då får man ischias, dvs smärta som strålar ut i ena eller båda benen. Dessutom kan man få muskelförlamning och nedsatt känsel. Diskbråck orsakar däremot i allmänhet inte ryggsmärta.

De flesta diskbråck läker ut av sig självt utan behandling om man har tålamod och står ut med smärtan tillräckligt länge. Om diskbråcket inte läker inom 2 månader och man har stora besvär av ischiassmärta bör man överväga operation. Behovet av operation avgörs av hur mycket ischiassmärta man har och hur mycket det påverkar känsel och muskelfunktion. I enstaka fall är akut operation nödvändig, t ex vid oförmåga att tömma urinblåsan, vid nedsatt känsel i underlivet eller svag ändtarmsmuskel.

Hur ställs diagnosen diskbråck?

Läkarundersökning av ryggen, nerv- och muskelfunktion i benen och smärtprovocerande rörelser ger den kliniska misstanken på diskbråck. Med Magnetresonanstomografi, ofta kallad Magnetkamera (MR), eller med Datortomografi (DT), bekräftas förekomsten av diskbråck, liksom dess läge, storlek och vilka nerver som ligger i kläm.

 

Vad innebär en diskbråcksoperation? Finns det olika operationsmetoder?

Operationen sker vanligtvis i narkos. Via ett hudsnitt, 3-5 cm långt, lokaliseras och avlägsnas diskbråcket. Operationen tar 30-60 minuter. Operationen utförs med eller utan mikroskop. Den väsentliga skillnaden är att hudsnittet kan göras något mindre med mikroskop. Själva ingreppet på djupet är dock detsamma och slutresultatet är detsamma vare sig mikroskop används eller inte.

Här illustreras schematiskt hur en diskbråckoperation går till:

 

Hur bra blir jag efter operationen?

Syftet med operationen är att bota Din ischiassmärta. Chansen att Du blir helt smärtfri eller bättre i benet är c:a 90%. Om Du har ryggsmärta före operationen är chansen till förbättring av denna ungefär lika stor. Risken att Du blir sämre i rygg eller ben är 5%. Om Du har känselbortfall eller muskelsvaghet finns detta alltid kvar direkt efter operationen. När nerverna efter hand läker, och Du tränar, minskar detta successivt. Dock kan en viss grad av känselnedsättning eller muskelsvaghet bli kvar.

Bensmärta idag jämfört med före operation:

 

Hur lång tid tar det innan operationen är läkt?

Såret är läkt efter c:a 2 veckor. Invändigt tar läkningen c:a 4 veckor.

Hur länge behöver jag vara sjukskriven?

Det beror på hur snabbt smärta och nervstörningar försvinner efter operationen och på vilket arbete Du har. Ett rörligt kontorsarbete som man kan styra själv kan man återgå i efter ett par veckor. Har man ett tungt arbete med mycket lyft kan man behöva vara sjukskriven 2 månader.

Finns det några risker med operationen?

Ja, liksom vid alla andra operationer finns det en risk att komplikationer kan uppstå. Sårinfektion förekommer i 2-3%.

Nervskada med övergående eller bestående muskelsvaghet, känselbortfall eller nervsmärta i benet uppstår i 1%. Övergående eller bestående känselbortfall i underlivet/könsorganen, svårighet att tömma urinblåsan och ev kateterbehov inträffar i 0,05%. En svullnad eller blödning kan orsaka tryck på nerver med nytillkomna symptom vilket kan kräva omgående reoperation.

Skada på stort blodkärl med allvarlig blödning inträffar i 0,05%. Infektion i disken förekommer i 0,1-1%. Risken för blodpropp är 0,1-1%. Risken att få ett nytt diskbråck som kräver operation är 5-7%.

Risken för infektion minskas med antibiotikaprofylax. Risken för blodpropp minskas med tidig uppstigning efter operationen och ben- och fotrörelser vid sängläge.

Hur skall jag förbereda mig för operationen?

Ju bättre kondition Du har innan operationen, desto lättare går rehabiliteringen efteråt.

Se till att ha någon anhörig/vän tillgänglig när Du kommer hem. I början kan Du behöva hjälp med att handla, laga mat, städa och sköta egen hygien.

Om Du äter inflammationshämmande läkemedel (Treo, Bamyl, Magnecyl, Voltaren, Diklofenak, Ipren, Brufen, Artrotec, Orudis, Vioxx, Celebra m fl), ska Du sluta med dessa minst 2 veckor före operationen. Dessa läkemedel ökar blödningsbenägenheten så att blodförlusten under operation kan bli större. Du kan däremot ta vanliga smärtstillande medel såsom Alvedon, Panodil, Tiparol, Tradolan, Tramadol, Dexofen, Distalgesic eller Citodon.

Om Du äter blodförtunnande medicin (Waran) måste detta sättas ut i god tid och ersättas med andra preparat. Kontakta i så fall operatören i god tid. Trombyl (proppförebyggande) ska Du sluta med 2 veckor före operation, och behöver inte ersättas av annat preparat.

Sluta röka! Rökning försämrar både sårläkning och inläkning av bentransplantatet Rökning ökar kraftigt risken för alla komplikationer i samband med och efter operationen, även sårinfektioner. De som lyckas sluta röka helt 3-4 veckor före planerat ingrepp kan mer än halvera denna ökade komplikationsrisk.

Vill Du ha hjälp med att sluta röka: Kontakta Sluta röka linjen
tel: 020-84 00 00 eller via internet www.slutarokalinjen.org.

Hur lång är vårdtiden?

Max ett dygn. Du kan åka hem på operationsdagens kväll eller dagen efter.

Hur sker hemtransporten vid utskrivningen?

Halvliggande (bakåtlutat ryggstöd) i framsätet på personbil eller taxi.

Hur sker rehabiliteringen när Du har kommit hem?

Successivt ökad aktivitet, utan särskilda restriktioner. Sårsmärtan i ryggen styr hur mycket aktivitet som känns bekvämt. Dagliga promenader är viktiga. Efter operationen ger sjukgymnasten dig ett träningsprogram som du ska följa hemma.

Hur ska såret skötas?

Såret inspekteras och förbandet byts innan Du åker hem. Det är täckt med en vattenavvisande film, så Du kan duscha som vanligt så länge förbandet är helt och tätt. Om det kommer in vatten under plastfilmen måste förbandet bytas.

Förbandet ska sitta orört i 2 veckor och avlägsnas i samband med besök på distriktssköterskemottagning.

Finns det saker jag inte får göra när jag kommit hem?

Nej, inga andra än sådana saker som sårsmärtan i ryggen själv förhindrar. Du får alltså gå, stå, sitta, åka bil, köra bil, cykla, åka buss och spårvagn så snart Du själv vill och känner att Du klarar det.

Ska jag komma på återbesök?

Som rutin bokas telefontid efter 6 veckor. Detta är i allmänhet den kontroll som är nödvändig. Vid behov bokas återbesök.

Behöver jag hjälpmedel när jag kommer hem?

Nej, Du behöver inga särskilda hjäpmedel. De rörelser som krävs för dagliga aktiviteter är en bra träning.

Vart vänder jag mig om det blir något problem under rehabiliteringen?

Om Du har några frågor angående Din ryggoperation eller om några problem uppstår, tar du i första hand kontakt med sköterskorna på Spine Center Göteborg, tel 031-89 12 60.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.