Kvalitet genom specialisering

Angående Covid-19 - coronavirus

Med anledning av Coronaviruset vill vi förtydliga att Ortho Center Skåne/Spine Center Skåne/GHP Hud endast bedriver planerad sjukvård. Det innebär att vi inte tar emot patienter med smittsamma sjukdomar. Vi är mycket noggranna med att upprätthålla en säker miljö, fri från smitta för dig under din behandling. Av detta skäl undanber vi oss också medföljande anhöriga såvida inte patienten är ett barn eller det medicinska tillståndet kräver det. I de fall du har tecken på infektion såsom luftvägssymptom, hosta, feber ber vi dig att boka om ditt besök eftersom vi inte vill sprida smitta på kliniken.

GHP Ortho Center Skåne: 040-651 00 50, info.skane@orthocenter.se
GHP Spine Center Skåne: 040-30 80 00, info.skane@spinecenter.se
GHP Hud Malmö: +46 701 60 90 86

Den degenerativa halsryggen

 

Förträngning i halsryggen (Spinal stenos)

 

Diskbråck i halsryggen

Halsryggen genomgår samma degenerativa process som ländryggen till följd av åldrande. I likhet med ländryggen så förändras diskarna liksom båglederna (facetterna) så att diskbråck och artros utvecklas med risk för förträngning av nervhål och ryggkanal. Dessa förändringar kan i halsryggen till följd av inflammation och tryck inte enbart påverka nervrötter utan också ryggmärgen i varierande grad. Detta kan därför leda till symtom inte bara från de övre extremiteterna men även från bålen och benen.

Ett diskbråck i halsryggen kan vara en isolerad process liksom en förträngning av ryggkanalen (spinal stenos), men med ökad ålder ser man oftast en kombination av dessa (cervikal spondylartros eller degenerative disc disease). Symtombilden kan vara likartad men utvecklas olika snabbt. Symtomen vid ett diskbråck kan komma plötsligt men kan också vara smygande som vid en stenos som vanligen utvecklas under lång tid. En stenos orsakas inte bara av artros med bentaggar (osteofyter) kring båglederna utan även av bentaggar som bildats på bakkanten av själva kotkroppen.

Symtomen vid nervrotspåverkan (radiculopati) är värk ofta strålande ut i en arm till hand och fingrar. Detta kan åtföljas av domningar, stickningar (parestesier) och svaghet i arm, hand eller fingrar.

Symtomen vid ryggmärgspåverkan (myelopati) är framför allt fumlighet med försämrad finmotorik i fingrar, gångsvårigheter, balansstörning, domningar och svaghetskänsla i armar/ben. Ofta kombineras dessa med nervrotssymtom som ovan.

Utredning och eventuell operation rekommenderas vid symtom tydande på nervrotspåverkan som inte försvunnit eller minskat till en ”acceptabel” nivå efter ca 2-3 månaders annan behandling ex sjukgymnastik. Vid nervrotspåverkan är det fra graden av nervsmärta som avgör om man rekommenderar kirurgi. Vid en manifest ryggmärgspåverkan ökar indikationen för en eventuell operation då det finns en risk för ytterligare försämring och risk för permanent neurologisk skada.

Hur ställs diagnosen?

Klinisk undersökning av nacke/rygg, nerv- och muskelfunktion i armar och ben ger oftast en indikation på en nervrots- eller ryggmärgspåverkan. Denna misstanke verifieras med magnetkamera (MR) där man ser mellan vilka kotor som en nervrot är påverkad och var det finns förutsättningar att ryggmärgen är klämd. Detta är vanligen någonstans mellan den tredje och sjunde halskotan.

Vad innebär en operation?

Diskbråck: Operation sker i narkos och oftast framifrån på sidan av halsen för att undvika att skada ryggmärgen som ligger bakom de förändringar som skall tas bort (se illustration). Via ett 4-5 cm långt snitt går man vid sidan om luft- och matstrupen till disken som skall åtgärdas. Man använder ett mikroskop och avlägsnar disken samt diskbråcket. Finns det samtidigt bentaggar, som påverkar nervroten eller ryggmärgen, avlägsnas även dessa. Disken rekonstrueras sedan med ett sk implantat ofta av metall (ex titan), som tillåter att de två omgivande kotorna läker samman till ett block (fusion). Ibland förstärks denna med en liten titanplatta.

Som ett alternativ till fusion används numer i vetenskapliga studier runt om i världen ett litet rörligt implantat (diskprotes). Efter inläkning i kotorna tillåter detta implantat en viss rörlighet i den opererade disknivån. Långtidsresultat av denna metod saknas dock ännu liksom kunskapen om ev. risker på sikt.

 

Stenos: Vid stenos på två intilliggande disknivåer kan man behöva avlägsna stora delar av den mellanliggande kotan inklusive båda diskarna för att fria ryggmärgen så fullständigt som möjligt. Den defekt som då uppstår i kotan och de två diskarna fylls sedan med en benbit som man avlägsnar från höftbenskammen. Denna benbit fixeras med en liten titanplatta mot kotorna.

Vid förträngning av enbart ett nervhål kan man ibland med fördel utföra ett ingrepp bakifrån på halsen (foraminotomi) vilket innebär att man undviker att fusionera kotorna. Man kan då med mikroskop och en höghastighetsfräs avlägsna en del av leden och kotbågen som täcker nervhålet och på så vis fria nervroten.

Stenos i halsryggen

Postoperativ bild, nackdiskbråck

 

Hur bra blir jag efter operation?

Vid operation för en nervrotspåverkan blir ca 70% mycket bättre med minskad smärta, domning och svaghet. En del blir helt bra frånsett viss kvarstående stelhet i nacken som knappt är märkbar vid skada på bara en disk. I vissa fall kvarstår en känselstörning eller svaghet som kan förbättras under ca 6 månader efter operation.

Armsmärta idag jämfört med före operationen:

Hur nöjd är du med operationen:

 

Vid operation för en ryggmärgspåverkan blir en del momentant något bättre direkt efter operation men oftast ser man inte en neurologisk förbättring förrän efter ca 3-6 månader. Den neurologiska förbättringen kan sedan fortgå i ytterligare 1-2 år.

Armsmärta idag jämfört med före operationen:

Hur nöjd är du med operationen:

 

Hur lång tid tar det innan operationen är läkt?

Såret läker på ca 2 veckor. Vid en fusion med implantat tar det 6-8 veckor och när man ersätter en kota (som vid stenos) ca 10-12 veckor.

Hur länge behöver jag vara sjukskriven?

Det beror dels på hur snabbt som symtomlindringen sker och dels på typ av arbete. I ett rörligt icke nackbelastande kontorsarbete kan man återgå inom några veckor medan ett arbete med tunga lyft kräver en längre sjukskrivning oftast minst 8-12 veckor. Även graden av eventuellt neurologiskt bortfall har betydelse.

Finns det några risker med operationen?

Komplikationer som vid all form av kirurgi förekommer men är ovanliga ex blödning (<1%) eller infektion (1-3%). Risk för en neurologisk försämring är ännu mer sällsynt (< 0.1%). Denna kan drabba enbart en nervrot men även ryggmärgen med försämrad känsel eller styrka som följd. En påverkan av en nervgren till ett stämband med heshet under kortare eller längre tid kan också förekomma efter operation framifrån på halsen(< 1%).

Röntgenbilder efter operation

 

Hur skall jag förbereda mig på operation?

Som rökare bör du sluta röka inför operation för att öka inläkningen av implantatet vid en fusion. Denna minskar med ca 15% om man röker. Första 6-12 veckorna får du inte bära mer än något kilo varför du bör kontakta någon anhörig eller vän för att få hjälp med tyngre lyft under tiden efter operation.

Hur lång är vårdtiden?

I de flesta fall 1 dygn. Vid vissa bakre ingrepp kan denna tid öka med något dygn.

Hur sker hemtransporten?

Du kan bli hämtad i vanlig bil eller åka hem i taxi.

Vad innebär rehabiliteringen efter operation?

Vanligen används en mjuk halskrage första 2 veckorna. Du uppmanas att inte ta ut full rörlighet under de första 6-12 veckorna. Du får med dig ett skriftligt program från fysioterapeuten vid hemgången. Vid borttagande av en kota som ersatts med ett benblock används en halvfast krage under 10-12 veckor efter operation innan man bedömer att läkningen är stabil nog för att tillåta träning. Vid en foraminotomi bakifrån får man dock träna rörligheten redan efter ett par veckor.

Finns det saker jag inte får göra när jag kommer hem?

Du får inte belasta armarna fullt under de första 6-12 veckorna och inte träna rörligheten enligt vad som sagts ovan.

Får jag köra bil?

Så länge man har en halskrage är det inte tillåtet att köra bil och man bör avvakta tills man återfått fullgod vridrörelse av huvudet.

När skall jag komma på återbesök?

Första återbesöket är 6-8 veckor efter operation efter en steloperation.

Behöver jag hjälpmedel när jag kommer hem?

En griptång och ev strumpådragare kan vara av hjälp fra om man bär en halvfast krage.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.