Spine Center
Skåne
Nyheter
Åke Blixt

Åke Blixt

Med. Dr. Medicinskt ansvarig

Åke har tidigare arbetat med grundforskning och varit lärare vid Anatomiska Institutionen, Göteborgs Universitet. Han disputerade på en avhandling om Mikrocirkulation. Efter ortopedutbildning bla. varit vårdenhetsöverläkare och bitr. verksamhetschef vid Ortopedkliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset Mölndal. Medlem i Svensk Ryggkirurgisk Förening.