Spine Center
Skåne
Nyheter

Om oss

I takt med vårt allt större krav på funktion och livskvalitet, även i hög ålder, ökar behovet av en välfungerande kropp. Rygg- och nacksjukdomar är några av de vanligaste tillstånd som pga smärta begränsar oss i vårt vardagliga liv. Under senare år har kliniska studier baserade på modern forskning och utveckling visat att det finns metoder både kirurgiska och icke-kirurgiska som kan lindra och även bota flera av dessa sjukdomar. Därmed ökar även behovet av ett tidigt professionellt omhändertagande inriktat mot att säkerställa en diagnos samt föreslå och utföra en behandling.

Spine Center Skåne erbjuder ett professionellt och individuellt omhändertagande av patienter med besvär orsakade av sjukdomar i hals-, bröst eller ländryggen. 

Verksamheten bedrivs efter moderna evidensbaserade principer, med de mest aktuella metoderna och med patientbaserad kvalitets- och resultatuppföljning som dokumenteras bla i ett nationellt kvalitetsregistret (Nationella Ryggregistret). Klinikens och Spine Center Göteborgs ryggkirurger är medlemmar i svensk ryggkirurgisk förening och är engagerade i nationell och internationell forskning inom ryggens sjukdomar.

Spine Center Skåne är lokaliserat i centrala Malmö på Brogatan 7.

Vi erbjuder mottagningsbesök måndagar och tisdagar mellan kl. 8-16. Eventuella operationer utförs i dagsläget på Spine Center Göteborg.

Vi tar emot kunder från den offentliga vården som vårdgarantipatient. Vi tar också emot helt privata patienter och patienter med privat sjukvårdsförsäkring.