Spine Center
Skåne
Nyheter

Vårdgaranti

Vårdgarantin gäller i hela landet och innebär att du har rätt att få vård inom en viss tid.

Vårdgarantins gränser;

0 - Kontakt med vården samma dag

7 - Besöka läkare på vårdcentral inom sju dagar

90 - Besöka specialist inom 90 dagar

90 - Behandling påbörjad inom 90 dagar 

För att åberopa vårdgarantin kontaktar du den vårdgivare där du väntar på vård. Om väntetiden överstiger vårdgarantins tidsramar hjälper vårdgivaren dig att hitta en klinik eller mottagning som har kortare väntetid.

För mer information gå in på 1177.se och välj aktuellt landsting/region.